Privacy

Hieronder de Privacyverklaring, zoals opgesteld voor de website www.vitanafysiotherapie.nl.

Bedankt voor je bezoek aan www.vitanafysiotherapie.nl, de website waarop wij laten zien hoe wij mogelijk kunnen bijdrage aan uw optimale gezondheid. Eerlijkheid vinden wij super belangrijk. Eerlijk in wat wij u kunnen bieden en wat niet. En ook eerlijk in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Met de ‘sporen’ die u bewust of onbewust achterlaat door op onze website rond te kijken, door vervolgens misschien contact met ons te zoeken en daarna eventueel door een samenwerking aan te gaan.

Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als onderneming zijn wij verplicht u te informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dit staat verwoordt in deze privacyverklaring. Wij hebben geprobeerd deze beknopt, transparant en begrijpelijk op te stellen en wij hopen dat dat op deze manier gelukt is.

Uw gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Als u contact zoekt of uw aanmeldt voor samenwerking dan gebruiken wij uw gegevens alleen voor dat doel. Persoonlijke informatie die u eventueel met ons deelt, zal niet door ons worden verspreidt.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat u de website bezoekt, een contactformulier invult en/of u een samenwerking met ons aan gaat, worden persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over uw activiteiten op de website.

Waarom worden die gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (u te voorzien van wat u wilt). Wij gebruiken uw naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en u te informeren over relevante, aan de activiteit gerelateerde zaken. Alle informatie die u per mail deelt, slaan wij zorgvuldig op.

Wat gebeurt er niet met uw gegevens?

Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Voorbeelden daarvan zijn de belastingdienst/belastingadviseur, de boekhouder en de leveranciers van het online boekhoudprogramma en klantenportaal die wij gebruiken. Het enige doel van het delen van deze gegevens is het kunnen creëren van soepel verlopende bedrijfsprocessen voor u. Deze partners verklaren allen in hun eigen privacy statements op hun beurt ook vertrouwelijk om te gaan met de door ons verschafte gegevens. Waar nodig zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl u surft?

Eventuele technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres.

Cookies - laat ze voor u werken.

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u uw afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als u alle cookies uitschakelt.

Google Analytics, maar op privacy-vriendelijke wijze.

Hiermee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vindt u hun privacy beleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

Uw gegevens zijn goed beveiligd.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Persoonsgegevens worden wel online opgeslagen, maar uitsluitend om als organisatie in uw belang goed en snel te kunnen functioneren. Onze computers zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

Hoe lang blijven uw gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten activiteit. De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst is geweest.

Wat doet de fysiotherapeut met uw gegevens?

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom zijn een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

  1. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  2. U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  3. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  4. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat, kunt u dit, conform de geldende klachtenregeling binnen de KNGF, kenbaar maken.
  5. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  6. Vitana Fysiotherapie is continu bezig met evalueren en verbeteren om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien. Dit gebeurt door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komt uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als cliënt. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.