Tarieven

Sportmassage

Prijs
25 minuten€ 25,-
50 minuten€ 45,-

Babymassage

Prijs per cursus
Groepscursus in de praktijk€ 75,-
Groepscursus aan huis€ 95,-
Privé cursus in de praktijk€ 110,-
Privé cursus aan huis€ 130,-

De cursus babymassage wordt door veel zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed

Floorfysio

BehandelingPrijs
Strippenkaart 5 trainingen€60,-
Strippenkaart 10 trainingen€110,-
Strippenkaart 20 trainingen€200,-
Bevallingvoorbereiding in een groep€45,- of 3 strippen per stel
Bevallingvoorbereiding privé€110,- per stel

De strippenkaarten hebben een geldigheidsduur van 12 maanden.

De eerste training bij de Floor® Zwangerschapstraining of de Floor® Hersteltraining is altijd een gratis proeftraining. Wil je meedoen aan een proeftraining, stuur dan een mail afspraken@vitanafysiotherapie.nl.

Er zijn mogelijkheden om (een gedeelte van) de kosten van de Floor® trainingen vergoed te krijgen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgpolis. De factuur van de Floor® trainingen dien je zelf in bij jouw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven:

BehandelingPrijs
Zitting fysiotherapie€ 33,-
Intake, Screening en Onderzoek€ 43,-
Intake en onderzoek na verwijzing€ 36,-
Toeslag aan huis/inrichting€ 15,-
Verzuimtarief75%
Screening€ 12,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 45,-
Verslag letselschade eenvoudig€ 50,-
Verslag letselschade complex€ 75,-

Vergoedingen

Het merendeel van de fysiotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit aanvullende verzekeringen.

Jonger dan 18 jaar:

De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt maximaal 18 behandelingen per jaar vergoed. Deze 18 behandelingen worden uit de basisverzekering vergoed. U hoeft geen eigen risico te betalen. Als er meer behandelingen nodig zijn zullen deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouders, mits zij een aanvullende verzekering hebben. In geval van een ‘chronische aandoening’ vindt volledige vergoeding plaats vanuit de basisverzekering.

Wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie zullen wij de behandelingen bij uw zorgverzekeraar declareren. Wij hebben voor 2020 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, zijn wij helaas genoodzaakt 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen. Niet nagekomen afspraken komen altijd voor eigen rekening, deze mogen niet aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Voor klanten van 18 jaar en ouder:

Niet chronische fysiotherapie

De behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekering. Wij controleren tijdens de eerste behandeling hoeveel behandelingen u in uw aanvullende verzekering heeft zitten.

Chronische fysiotherapie

Alleen als er sprake is van een aandoening die voorkomt op de Chronische Lijst (ook wel Lijst Borst genoemd) en de verwijzing aan de eisen van de zorgverzekeraar voldoet kunt u in aanmerking komen voor een chronische machtiging. Wij kunnen voor u een chronische machtiging aanvragen. Klik voor de volledige lijst van chronische indicaties op de volgende link: https://zorgvergoeding.com/page/86/chronische-lijst-van-aandoeningen/

Bij een chronische machtiging worden de behandelingen als volgt verdeeld:

Behandeling 1 t/m 20:

De eerste twintig behandelingen worden vergoed uit u aanvullende verzekering (indien deze is afgesloten). Als het budget van de aanvullende verzekering niet (meer) toereikend is of u heeft geen aanvullende verzekering, dan dient u (een deel van) de behandelingen zelf te betalen.

Vanaf behandeling 21:

Vanaf de 21ste behandeling worden de behandelingen voor de duur van de chronische machtiging vergoed uit de basisverzekering. U dient dan nog wel het eigen risico te betalen als deze nog niet gebruikt is voor andere zorg. Let op: het eigen risico loopt per kalenderjaar. Loopt uw machtiging na 1 januari door? Dan dient u opnieuw het eigen risico te betalen.

Uitzondering

Uitzonderingen op deze indeling van behandeling is er bij artrose aan de knie of heup en bij COPD. Bij artrose van de knie of heup krijgt u 12 behandelingen per 12 maanden vergoed. Bij COPD worden vanaf 2019 vanaf de eerste behandeling uit de basisverzekering vergoed. Over hoeveel behandelingen u voor uw COPD vergoed krijgt, kunnen de fysiotherapeuten u meer informatie geven.